ΠΟΛΥΚΡΙΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ, ΣΧΟΛΙΑ, ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΛΙΓΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ


ΔΕΗ και ρήτρα καυσίμου

«Μέριμνα για τις ανάγκες της Κοινωνίας»

Η εφαρμογή της ρήτρας καυσίμου αναστέλλεται για την 1/1/2010.


Διαβάστε τη σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και πιο κάτω το Δελτίο Τύπου της ΔΕΗ του περασμένου Νοεμβρίου 2008 σχετικά με τη ρήτρα καυσίμου.

Ρίξτε μια ματιά στις αποδείξεις της ΔΕΗ που μάλλον φυλάτε στο συρτάρι σας και στις αυξήσεις στα τιμολόγια που έχουν επιβληθεί τελευταία «λόγω ανατίμησης των καυσίμων» .
Λάβετε υπόψη ότι η τιμή του πετρελαίου σήμερα πλέον διαμορφώνεται στα 36 δολάρια το βαρέλι και όταν θεσπίσθηκε από τη ΔΕΗ η ρήτρα καυσίμων το πετρέλαιο βρισκόταν περίπου στα 78 δολάρια.

Τέλος, προσέξτε πόσο «έξυπνα» η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει με τα τιμολόγια δηλώνοντας ότι η διοίκηση «Ούτε σήμερα λόγω της διαφαινόμενης μεγάλης πτώσης των διεθνών τιμών καυσίμων αποποιείται την λογική της αναπροσαρμογής των τιμολογίων».


Τα συμπεράσματα δικά σας.


Η σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης:Ο Υπουργός Ανάπτυξης σχετικά με την αναστολή της ρήτρας καυσίμου για το 2009 δήλωσε : «Όπως επανειλημμένα έχω τονίσει, η ώρα της κρίσης είναι και ώρα ευθύνης, ώρα μέριμνας για τις ανάγκες της κοινωνίας. Με αυτό το υψηλό αίσθημα ευθύνης, αποφασίσαμε την αναστολή για ένα έτος, για όλο το 2009 δηλαδή, της εφαρμογής της ρήτρας καυσίμων στα τιμολόγια της ΔΕΗ, ώστε να μην υπάρξει η παραμικρή επιβάρυνσή τους. Έτσι, στηρίζουμε έμπρακτα τα νοικοκυριά για να καλύψουν το κόστος των ενεργειακών τους αναγκών σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Προτεραιότητά μας είναι ο πολίτης και εξαντλούμε κάθε περιθώριο και κάθε δυνατότητα για να σταθούμε πλάι του».Το Δελτίο Τύπου της ΔΕΗΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η ΔΕΗ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΤΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Λόγω του εξαιρετικά έντονου ενδιαφέροντος των καταναλωτών για τη ρήτρα καυσίμων, η ΔΕΗ θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να δώσει ορισμένες πληροφορίες για τη φύση και τον τρόπο λειτουργίας της.

1. Γιατί θεσπίστηκε η ρήτρα καυσίμων;
Η ρήτρα καυσίμων όπως έχει θεσπιστεί στη χώρα μας, είναι ένα οικονομικό εργαλείο που επιτρέπει να μην επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό τα οικονομικά αποτελέσματα μιας εταιρίας κοινής ωφέλειας, όπως η ΔΕΗ, από τις μεταβολές των τιμών καυσίμων εφόσον η συμμετοχή τους στο κόστος παραγωγής είναι σημαντική.

2. Πότε θεσπίστηκε η ρήτρα καυσίμων;
Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην οποία ο κλάδος της ηλεκτρικής ενέργειας δεν διέθετε ένα τέτοιο εργαλείο αντίδρασης στις απότομες αυξομειώσεις των διεθνών τιμών των εισαγόμενων καυσίμων και στην επίδραση που έχουν στην οικονομική δραστηριότητα εταιριών κοινής ωφέλειας. Θεσπίστηκε το Νοέμβριο του 2007, όταν η τιμή πετρελαίου Brent ήταν περίπου $78 το βαρέλι και η σχέση ευρώ/δολαρίου ήταν περίπου 1,47.

3. Από πότε θα ισχύει; Από πότε δηλαδή θα επηρεάζει τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος;
Η ρήτρα καυσίμων θα επηρεάσει τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος από την 1 Ιανουαρίου 2009. Θα υπολογίζεται με βάση τις τιμές των καυσίμων, όπως ήταν διαμορφωμένες το προηγούμενο τρίμηνο και οι τιμές αναφοράς, δηλαδή οι τιμές σύγκρισης έχουν καθοριστεί με Υπουργική απόφαση τον Νοέμβριο του 2007.

4. Έχει συζητηθεί το ότι η ρήτρα καυσίμων δεν ισχύει για μικρές μεταβολές στις τιμές των καυσίμων. Είναι αλήθεια;
Η ρήτρα καυσίμων, όπως έχει θεσπιστεί, ενεργοποιείται μόνον όταν οι μεταβολές στις τιμές των καυσίμων υπερβαίνουν το 10%, είτε σε αύξηση είτε σε μείωση. Όταν οι μεταβολές στις τιμές των καυσίμων είναι μεταξύ του 10% έως 20%, τότε η ρήτρα καυσίμων υπολογίζεται μόνο για την μεταβολή που είναι πάνω από 10%. Όταν το ποσοστό μεταβολής είναι πάνω από 20%, τότε η ρήτρα καυσίμων υπολογίζεται για όλο το ποσοστό της μεταβολής.


5. Οι τιμές των καυσίμων με τις οποίες γίνεται η σύγκριση είναι πάντα σταθερές; Είναι δηλαδή πάντα οι τιμές που καθορίστηκαν με την Υπουργική απόφαση του Νοεμβρίου 2007;
Όχι, οι τιμές με τις οποίες υπολογίζεται η μεταβολή και ουσιαστικά καθορίζουν το αν θα υπάρξει ή όχι ρήτρα, αλλάζουν κάθε φορά που η μεταβολή στις τιμές καυσίμων υπερβαίνει το ±20%.

6. Η ρήτρα καυσίμων λειτουργεί υπέρ της ΔΕΗ;
Η ρήτρα καυσίμων έχει σχεδιαστεί για να είναι ένα εργαλείο ουδέτερο και δίκαιο και για την ΔΕΗ, αλλά και για τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος. Με την ρήτρα καυσίμων θα επιβαρύνονται οι καταναλωτές όταν αυξάνονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και αντίστοιχα θα ωφελούνται οι καταναλωτές όταν οι τιμές θα μειώνονται.

7. Εκτιμάται ότι η ρήτρα καυσίμου όταν λειτουργήσει θα οδηγήσει σε αύξηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος ή σε μείωση;
Για να κάνουμε αυτή την εκτίμηση θεωρούμε καταρχάς ότι η τιμή πετρελαίου Brent σε € θα μείνει στα ίδια επίπεδα που διαμορφώθηκε τις τελευταίες ημέρες και που είναι $ 65 το βαρέλι. Υπολογίζουμε και τις τιμές του φυσικού αερίου που ακολουθούν με εξάμηνη καθυστέρηση τις τιμές του πετρελαίου, και που για αυτό το λόγο είναι ακόμα σε άνοδο. Τότε οι μεταβολές στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο λογαριασμό (για έναν τυπικό οικιακό καταναλωτή με μέση κατανάλωση 900 KWh το τρίμηνο) , θα είναι:
1ο τρίμηνο 2009: +5,60 % περίπου 5,3 ευρώ
2ο τρίμηνο 2009: -1,69 % περίπου -1,7 ευρώ
3ο τρίμηνο 2009: -5,05 % περίπου -5 ευρώ
4ο τρίμηνο 2009: καμία
Δηλαδή η αύξηση που θα γίνει στο λογαριασμό λόγω της ρήτρας καυσίμων το 1ο τρίμηνο του 2009, θα ακολουθηθεί από συνεχείς μειώσεις, με αποτέλεσμα στο τέλος του 2009, όχι μόνο να έχει εκμηδενιστεί αυτή η αύξηση, αλλά η ρήτρα καυσίμων να έχει οδηγήσει συνολικά σε μείωση του λογαριασμού σε σχέση με την αρχή του έτους.

8. Δηλαδή η ΔΕΗ προτίθεται να ζητήσει την ακύρωση εφαρμογής της ρήτρας καυσίμων εφόσον πιθανά να οδηγήσει σε μείωση των λογαριασμών των καταναλωτών;
Η ΔΕΗ δεν λειτουργεί καιροσκοπικά, δεν ενστερνίζεται δηλαδή τον θεσμό της ρήτρας καυσίμων μόνον όταν διαβλέπει αύξηση εσόδων από τον μηχανισμό της. Ούτε σήμερα λόγω της διαφαινόμενης μεγάλης πτώσης των διεθνών τιμών καυσίμων αποποιείται την λογική της αναπροσαρμογής των τιμολογίων. Θεωρεί ότι η ρήτρα καυσίμων είναι ένα απαραίτητο εργαλείο που πρέπει να λειτουργεί διαρκώς, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

9. Πόσο έχει επιβαρυνθεί η ΔΕΗ από τις δραστικές αυξήσεις των τιμών καυσίμων το 2008, όταν δεν υπήρχε η ρήτρα καυσίμων;
Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ στη Γενική Συνέλευση Μετόχων τον περασμένο Ιούνιο η άμεση επιβάρυνση στις λειτουργικές στις δαπάνες από την αύξηση των τιμών καυσίμων εκτιμάται σε 500 εκατ. Ευρώ. Η συνολική επιβάρυνση είναι όμως πολύ μεγαλύτερη, αφού δεν έχουν υπολογιστεί οι επιπτώσεις από την αύξηση της Οριακής Τιμής Συστήματος και οι υπόλοιπες έμμεσες επιβαρύνσεις στις δαπάνες.

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2008 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

0 Responses to “ΔΕΗ και ρήτρα καυσίμου”

Δημοσίευση σχολίου

Links to this post

Δημιουργία Συνδέσμου

SearchThisBlog

Site Meter