ΠΟΛΥΚΡΙΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ, ΣΧΟΛΙΑ, ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΛΙΓΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ


Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Από σημερινή ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος:

. . . Ἀναφορικά μέ τόν Ἀριθμό Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἀπεδέχθη τήν εἰσήγηση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, σύμφωνα μέ τήν ὁποία «ὁ ἀριθμός Α.Μ.Κ.Α. εἶναι ἁπλῶς εἷς ἐπί πλέον χρηστικός ἀριθμός καί ἀπό ὅλα τά μέχρι τοῦδε στοιχεῖα οὐδείς κίνδυνος προκύπτει διά τήν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν. Εἰς πᾶσαν περίπτωσιν ἡ Ἐκκλησία γρηγορεῖ».

Αφού δεν υπάρχει φόβος για τη σωτηρία της ψυχής μου από το συγκεκριμένο αριθμό που απέκτησα πρόσφατα και μια που πάντα η Εκκλησία γρηγορεί, μπορώ να κοιμάμαι ήσυχος. Ας είναι καλά το εγχώριο ιερατείο που φροντίζει για όλα αυτά τη σημαντικά θέματα.


SearchThisBlog

Site Meter